banner_arpeggio.png
Společnost Unicorn ve spolupráci s Ateliérem Arpeggio, Pražskou konzervatoří a Jednotou pro zvelebení hudby v Čechách pořádala 12. 6. 2012 v koncertním sále Pražské konzervatoře, pro své příznivce koncert "Salome - Pásmo písní Karla Kryla, pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru".

Jedná se o původní a unikátní projekt pěti mladých umělců, kteří osobitým a vytříbeným způsobem navazují na vynikající hudební potenciál písní Karla Kryla.Autorské úpravy vybraných Krylových písní pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru provedl Michal Vejskal. V roli účinkujících se představíili: Pavel Batěk - zpěv, Barbora Plachá - harfa, Tomáš Kůgel - klarinet, Petr Šťastný - kytara.
Koncert měl hojnou návštěvnost a velký úspěch. Celým večerem diváky bravurně provázel předseda představenstva Unicorn, pan Vladimír Kovář, který nakonec sám vzal svou kytaru do rukou a zahrál píseň "Nevidomá dívka", ke které se ostatní účiknující přidali.
index.jpg